Årsmöte och medlemsmöte 2024

Hej alla medlemmar!

Vi tackar för de som deltog på årets årsmöte och medlemsmöte, kul att se att så många brinner för reining och dess utveckling i Sverige.

Här finner ni protokollen för båda mötena.

Protokoll årsmöte

Protokoll medlemsmöte

Vi tackar de som avgått i styrelsen och välkomnar de nya styrelsemedlemmarna.

 

Invalda styrlsen för 2024 är följande:

Jan Synnersten, Ordförande

Anna Fagerlund, Vice ordförande

Lisen Orgla Nyström, Kassör

Malin Billberg, ledarmot

Jimi Caftemo, ledarmot

Lotta Wisén, ledarmot

Elin Bergenholtz, ledarmot

Ørjan Vatnaland, suppleant

Christin Haussmann, suppleant

Helena Strand, suppleant

Kim Frykman, suppleant

 

Valberedning: Johan Svensson
Valberedning: Elle Walkeapää
Valberedning: Roy Van Der Hoeven

Revisor: Börje Larsson
Revisor: Waldermar Wass

 

Under årsmötet valdes också Malin Billberg som EAC representant under 2024.